Certyfikaty

Certyfikat Systemu Jakości Nr 772/1/2002 – potwierdzający, że M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. w następującym zakresie: kompleksowa obsługa obejmująca projektowanie, produkcję, sprzedaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: okien i drzwi, rolet, moskitier, szyb zespolonych i produktów z kamienia spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 (identycznej z ISO 9001:2000)


 

Dzięki jakości naszych konstrukcji należymy do czołówki w tej branży. Mamy świadomość, że Klienci oceniają całość naszej firmy, a nie wyłącznie jakość naszych wyrobów. Zaufanie Klientów do naszych możliwości produkcyjnych stanowi podstawę jakichkolwiek działań. Jakość naszych świadczeń jest ustalona i stale podnoszona. W kwietniu 2003r. M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o., we współpracy z ITB, podjęła się opracowania i wdrożenia aprobaty technicznej, która dopuszczałaby do stosowania w budownictwie okien z drewna Red Meranti, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Efektem tych prac jest uzyskanie w kwietniu 2004r Aprobaty Technicznej ITB nrAT-15-6291/2004 na Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu M&S z drewna sosnowego lub Red Meranti M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o jest jednym z trzech producentów okien drewnianych w Polsce, którzy posiadają własną aprobatę techniczną dla okien z drewna Red Meranti i takie okna może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wbudowywać w obiektach budowlanych oraz oferować do sprzedaży nie narażając partnerów handlowych i zleceniodawców na sankcje wynikające z wprowadzenia do obrotu lub wbudowania okien nie posiadających aprobaty.


 

Certyfikat Zgodności Nr CZ ITB – 606/W/03potwierdzający, że wyrób – Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC Systemu Brugmann AD – spełnia wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-5357/2002.


 

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 918/ISiC/04 na szybę ochronną budowlaną klasy P4A .


 

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 917/ISiC/04 na szybę ochronną budowlaną klasy P2A


 

Świadectwo Badań Nr BW/919/04 na szybę bezpieczną budowlaną klasy 2/B/2.


 

Świadectwo Badń Nr BW/794/02 – „Szyby zespolone jednokomorowe wykonane z zastosowaniem ramki ciepłej typu WES firmy EWS (Manufacturing) Ltd przez Pomorską Fabrykę Okien M&S w Słupsku” – spełniają wymagania normy PN-B-13079.


 

Świadectwo Badań Nr BW/938/04 wg normy PN-EN 674;1999 „Szkło w budownictwie. Określenie wspólczynnika przenika Ciepła ‚U’. Metoda osłoniętej płyty grzejnej” określające współczynnik przenikania ciepła „U=1,1” dla szyb zespolonych.


 

Certyfikat Bezpieczeństwa Nr B/03/41/04potwierdzający, że wyrób – szyby zespolone jednokomorowe produkcji Pomorskiej Fabryki Okien M&S Sp. z o.o. w Słupsku – spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Kryteriach Technicznych Nr 20/S/00 „Szkło budowlane. Szyby zespolone”.


 

Certyfikat zgodności COBR Nr 139/04 z AT-06-0128/2001 -uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym „B” na okucia rozwierano-uchylne do okien i drzwi balkonowych dwudzielnych bez słupka z PVC-U o zwiększonej odporności na włamanie klasy AhS.


 

Certyfikat zgodności COBR: uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym „B” Nr 156/04 z AT-06-0257/2004 na okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i rozwierane FAVORIT Si-Line KF3 i KF23 do okien i drzwi balkonowych z PVC-U.


 

Certyfikat zgodności COBR: uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym „B” Nr 138/04 z AT-06-0128/2001 na okucia rozwierno-uchylne FAVORIT Si-Line KF3 i KF23 do okien i drzwi balkonowych z PVC-U o zwiększonej odporności na włamanie klasy AhS.


 

Orzeczenie Nr 017/BM-1/2000 Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej określające profil okienno-drzwiowy z wysokoudarowego PVC produkcji firmy Brugmann jako materiał niezapalny wg PN-B-02871:1996, załącznik A.


 

Atest Higieniczny Nr HK/B/2552/01/2000 na wyrób – profile okienne i drzwiowe z PVC (polichlorku winylu) System Brugmann – przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia.